Malux fyller

50 år!

Ett recept för framgång

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

I säkra händer med Malux

Historien om Malux tar sin början under våren 1961 då den tyskfödde entreprenören Helmut Schulze grundade företaget El-centralen i Örnsköldsvik. Med elinstallationer som kärnverksamhet och fokus på kvalitet fick företaget snabbt en handfull anställda. Helmut Schulze blev på kort tid känd som en karismatisk entreprenör med stark framåtanda. Ingenting var omöjligt.

I takt med att verksamheten växte och antalet anställda ökade, blev en bolagisering ett naturligt nästa steg. Därför grundades Malux Elektro AB år 1972, ett bolag som specialiserade sig på marknadsföring och försäljning av explosionsskyddat materiel, belysning och rörpost.

Malux Finland OY

1978 togs det första stora steget österut i form av det allra första dotterbolaget, Malux Finland OY. Under åren har Malux Finland byggt upp ett starkt varumärke, särksillt inom det industriella området där man levererar exlosionsskyddat materiel för användning i känsliga miljöer.

Det var också från öster som Malux Elektro kom att få sin första riktigt stora beställning av explosionssäkert elmateriel. En rysk oljepipeline med sträckning från den frusna sibiriska tundran till Tyskland, behövde nytt material till 40 kompressorstationer. Totalt krävdes 55 fullastade järnvägsvagnar för att frakta allt materiel.

1982 tar sonen Jörgen Schulze över bolaget

Utvecklingen går snabbt framåt med nyanställningar och ett breddat produktsortiment. Nästa stora steg för Malux blev förvärvningen av Telemekano AB som 1984 kom att bli Malux Tele AB. Målet med förvärvet var att utöka sortimentet med olika former av teleprodukter.

"Förtroende är basen i all affärsverksamhet"

1994 bildas Malux East Ltd

Med fokus på belysning, industri och kommunikation

Det starka varumärket och erfarenheterna från den finska marknaden gav Malux East möjlighet att ta sig in på en marknad som efterfrågade tekniskt avancerade lösningar och hög flexibilitet.

Malux bygger varumärke och stärker sin position i Norden med Malux Norge AS

År 2020 etablerar Malux sig i Norge med ambitionen är att utveckla Malux Norge AS till att bli ett lika starkt varumärke i Norge som de är i Sverige, Finland och Baltikum

Ny ägare av Malux-koncernen

Ny ägare tar över koncernen och Tången Industrikapital AB styr sedan februari 2022 skutan framåt. Tången, som drivs av Per Skånberg, Kasper Gefors och Fredrik Löfgren, investerar i företag som har goda utvecklingsmöjligheter och där de kan vara en aktiv ägare över tid.
Tången Industrikapital AB